Zorgverleners

De zorgverleners zijn in het bezit van een verklaring goed gedrag en hebben de verpleegkundige een BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) registratie. Ze zijn professionals in hun vakgebied, hebben een goede inlevingsvermogen en identificeren zich in de kernbegrippen van BEATRICE, namelijk:

B = Betrouwbaar, E= Eerlijk, A=Adviesgericht, T= Transparant, R=Resultaatgericht, I= Instinctief, C=Cultuursensitief, E=Eigen waarde)

Tevens worden de werkzaamheden frequent geëvalueerd in samenwerking met u.

Naast de functie als zorgverlener is de ook een persoonlijk begeleider  waarbij gevolgen van de ziekte of beperking duidelijk in kaart gebracht worden voor de cliënt. De zorgverlener verdiept zich in wat u belangrijk vind en aansluit met uw culturele normen en waarden. Ze kan met passende adviezen komen waaruit de dienstverlening voor u moet bestaan. Thuiszorg aanbieden met als doelstelling om de ouderen zolang mogelijk zelf hun eigen beslissingen te kunnen nemen.  Samen met u, of namens u, kan er contact opgenomen worden met uw huisarts om volledig te voldoen aan uw zorgbehoefte.