Organisatie

Geschiedenis

Het familiebedrijf Stichting Beatrice Care (SBC) is in 2008 opgericht door Bea Gokoel, die in samenwerking met haar zoon Ashwan Ramnath, de stichting verder hebben kunnen uitgebreid.

Het is de ambitie van moeder en zoon om de zorgvraag van de migranten ouderen in de Haagse wijken (verder genoemd als wijkbewoners) te onderzoeken, te definiëren en zichtbaar te maken voor alle partners die zorg leveren in deze wijken. Op basis hiervan wil Stichting Beatrice Care vervolgens, samen met haar ketenpartners, gespecialiseerde zorg leveren aan de wijkbewoners.

Onze organisatie

Organisatie-instelling

De bestuursstructuur van Stichting Beatrice Care bestaat uit een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, een Cliëntenraad en de Klachtencommissie. Deze organisatie-inrichting zorgt ervoor dat de stichting structureel te werk gaat en op een ideologische wijze haar doelen kan behalen.

Kwaliteitskeurmerk

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Beatrice Care en de toepassing daarvan voldoet voor het toepassingsgebied thuiszorg (huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding) aan de eisen zoals neergelegd in het HKZ-model voor Kleine Organisaties. Het certificaat is voor het eerst verleend op 29 juni 2012.