Informatie dagen over taboe onderwerpen (Dementie, Kanker, ouderenmishandeling,etc)

Taboe onderwerpen zijn onderwerpen waar men liever niet over praat, een familielid die kanker heeft of een kennis die dement aan het worden is. Terwijl het bespreekbaar maken van deze onderwerpen enorm belangrijk zijn en een beter inzicht kunnen geven op hoe hij of zij zicht voelt. Passend hierop kan dat je juiste hulpverlener ingeschakeld worden.  Stichting Beatrice Care probeert middels laagdrempelige presentaties of informatie dagen deze taboe onderwerpen te bespreken.

Geheugentrainingen

Sinds 2013 is Stichting Beatrice Care begonnen met het organiseren van geheugentrainingen. Iedereen kan zich voor deze cultuurgebonden geheugentrainingen aanmelden.

Buddynetwerk

Af en toe wordt de zorg van een oudere voor een mantelzorger even teveel waardoor hulp van buitenaf soms gewenst is. Stichting Beatrice Care wilt aan de hand van een buddynetwerk deze mantelzorgers tegemoet komen in de zorg van hun dierbare. Eén dagdeel in de week zal de buddy tijd doorbrengen met de dementerende persoon zoals samen wandelen, boodschappen halen, spelletjes spelen waardoor de mantelzorger wat tijd voor haar/zich zelf kan hebben. De inschakeling van een buddy voor uw dierbare kan door Stichting Beatrice Care vanaf juni 2013 uitgevoerd.

Een lotgenotengroep voor mantelzorgers van dementerenden

Mantelzorgers van dementerende personen hebben vaak de behoefte aan meer informatie en voorlichting  over de manier hoe zij het beste hiermee om kunnen gaan. De culturele normen en waarden van de mantelzorgers wordt door de groepbegeleid(st)er zo goed mogelijk meegenomen in de adviezen en tips naar de mantelzorgers toe. De lotgenotengroep zal na minimaal drie aanmeldingen gestart worden vanaf oktober 2013. Eén keer per maand zal er een bijeenkomst van 90 minuten in de avond worden gehouden in buurthuis Octopus waar verschillende onderwerpen omtrent dementie aan bod zullen komen. Hierbij zullen eveneens relevante (professionele) gastsprekers uitgenodigd worden om hun expertise/verhaal te komen delen met de mantelzorgers.