Dienstverlening

Tijdens de dienstverlening van Stichting Beatrice Care wordt rekening gehouden met de verschillende culturele achtergronden van de wijkbewoners, dit word ook wel cultuur sensitieve thuiszorg genoemd.

De ouderen zonder een specifieke zorgvraag kunnen bij ons ook goed terecht. In samenwerking met verschillende buurtcentra en zorgpartners worden op locatie allerlei ouderen activiteiten georganiseerd. Praatgroepen, yoga les, beweging voor ouderen, geheugentrainingen, culturele zanggroepen.

Stichting Beatrice Care streeft ernaar om zowel de wijkbewoner als ouderen, actief te houden binnen de samenleving. Dit doen we aan de hand de volgende kernwoorden; aanmoediging, bewustwording en participatie.

Het aanmoedigen om actief op te treden binnen de samenleving, de bewustwording van zijn/haar en haar omgeving van zijn/haar “beperkingen” of hulpvraag en het creëren van een hogere participatie tijdens de verschillende ouderen activiteiten. De rode draad hierin is dat Stichting Beatrice Care u helpt uw zelfredzaamheid en eigen regie over uw leven te vergroten.

Cultuursensitieve thuiszorg is er voor iedereen bij Stichting Beatrice Care.