Begeleiding

Bij begeleiding gaat het er om dat u alles wat u nog wel kunt, zoveel en zo goed mogelijk zelf doet. Onze begeleider ondersteunt u hierin door het geven van praktische hulp en door mee te denken over wat u op een dag allemaal zou kunnen doen

Wanneer u veel zorg nodig hebt, kunt u wel eens het gevoel krijgen dat anderen uw leven overnemen. Onze begeleider kan u helpen om toch de baas te blijven over uw eigen leven.

Soms krijgt u de begeleiding alleen, maar u kunt ook begeleiding in een groep krijgen. Begeleiding kunt u thuis krijgen, maar ook in een instelling of wijkcentrum. In dat laatste geval wordt het vervoer van en naar de instelling geregeld, als dat voor u medisch noodzakelijk is.

De begeleider zal samen met u een planning maken en dit wekelijks evalueren. Zo zal de voortgang heel makkelijk in beeld gebracht kunnen worden om bijvoorbeeld ook sneller uw planning te kunnen aanpassen naar uw behoefte.

Bij begeleiding gaat het er om dat u alles wat u nog wel kunt, zoveel en zo goed mogelijk zelf doet. Onze begeleider ondersteunt u hierin door het geven van praktische hulp en door mee te denken over wat u op een dag allemaal zou kunnen doen

Wanneer u veel zorg nodig hebt, kunt u wel eens het gevoel krijgen dat anderen uw leven overnemen. Onze begeleider kan u helpen om toch de baas te blijven over uw eigen leven.

Soms krijgt u de begeleiding alleen, maar u kunt ook begeleiding in een groep krijgen. Begeleiding kunt u thuis krijgen, maar ook in een instelling of wijkcentrum. In dat laatste geval wordt het vervoer van en naar de instelling geregeld, als dat voor u medisch noodzakelijk is.

De begeleider zal samen met u een planning maken en dit wekelijks evalueren. Zo zal de voortgang heel makkelijk in beeld gebracht kunnen worden om bijvoorbeeld ook sneller uw planning te kunnen aanpassen naar uw behoefte.